Refrakcione anomalije

Zdravo oko ima mogućnost da se uz pomoć akomodativnog aparata prilagodi za gledanje na različitim daljinama.

Refrakcione anomalije predstavljaju najčešći uzrok slabog vida, ali na sreću po pravilu ih je moguće ispraviti i omogućiti jasan vid u svakom trenutku i na svim udaljenostima. Najčešći poremaćaji su:

1. HYPERMETROPIA (dalekovidost) kada osobe slabije vidi predmete u blizini, a ponekad i u daljini. Praćena je zamućenim vidom na blizinu, naprezanjem, glavoboljom, a može biti praćeno i sa razrokošću i slabovidošću i PRESBYOPIA (staračka dalekovidost) koja se pojavljuje posle 40-te godine života zbog gubitka elastičnosti sočiva i slabljenja akomodacionog aparata i praćena je nemogućnošću čitanja sitnih slova...

2. MYOPIA (kratkovidost) kada osobe ne vide jasno ono što je u daljini, dok na blizinu vide jasno. Prisutna je kod 1/3 populacije. Praćena je žmirkanjem, naprezanjem, glavoboljom...

3. ASTIGMATISMUS (astigmatizam) kada je vid zamućen na svim udaljenostima. Praćen je žmirkanjem, osećajem neugodnosti i glavoboljom.