O nama

Specijalistička oftalmološka ordinacija Pušin

Specijalistička oftalmološka ordinacija osnovana je maja 1996.godine pod rukovodstvom prim. dr. Stanislave Kauzlarić Pušin. Ordinacija pruža oftalmološke usluge svojim klijentima po principima najsavremenijih svetskih trendova, od najjednostavnijih, određivanja naočara i kontaktih sočiva, dijagnostike i lečenja oftalmoloških bolesti pa sve do operativnih zahvata.

Nakon sticanja zvanja oftalmologa u januaru 1998. godine u rad ordinacije se uključila i njena ćerka dr. Ivana Pušin, koja je nakon penzionisanja prim.dr. Stanislave Kauzlarić Pušin nastavila da radi i osavremenjuje poslovanje u ordinaciji. Oblasti kojima se ordinacija bavi su bolesti i hirurgija prednjeg segmenta oka, hirurgija katarakte, okuloplastika, hirurgija glaukoma, kontaktologija i dečija oftalmologija.

Ordinacija je opremeljena savremenom oftalmološkom opremom. Kontinuirano se vrši usavršavanje oftalmologa prisustvom na domaćim i stranim oftalmološkim kongresima, te raznim seminarima i kursevima u našoj zemlji i inostranstvu, čime se omogućava širenje delatnosti u subspecijalističkim oftalmolškim oblastima.

Dr. Ivana Pušin je član brojni domaćih i međunarodnih stručnih udruženja.

Specijalistička očna ordinacija Pušin