Zadnji segment oka

Brojne bolesti i stanja oka zahtevaju specifičnu dijagnostiku i terapiju. Najčešće se to dešava kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti, povišenim krvnim pritiskom ili kod ososba koje imaju izraženu kratkovidost. Dijabetičari su osobe, pacijenti, koji zahtevaju stalne i redovne kontrole vida i zadnjeg segmenta oka, a kasnije u slučaju pojave komplikacija pravovremeno i stalno lečenje, te je stoga potreban redovan godišnji pregled očnog dna kod pacijenata sa postavljenom dijagnozom šećerne bolesti.

Senilna degeneracija žute mrlje (makule) predstavlja jedan od najčešćih uzroka smanjenja vida kod osoba starijih od 65 godina, koje se manifestuje značajnim poteškoćama u svakodnevnom životu, čitanju, prepoznavanju ljudi...

Ablacija retine predstavlja odvajanje (odljubljenje) mrežnjače od sudovnjače što dovodi do pada vidne oštrine (kao zavesa da se navuče preko oka), tome često predhode simptomi u vidu „bljeskova" i svetlucanja na periferiji vidnog polja. Često se javlja kod osoba sa visokom kratkovidošću, a mogu biti i posledica povrede oka.

OCT (optička koherentna tomografija) predstavlja jednu od najsavremenijih neinvazivnih dijagnostičkih procedura u oftalmologiji. Princip rada se zasniva na upotrebi laserskih talasa iz infracrvenog dela spektra koji omogućavaju sagledavanje poprečnog preseka strukture žute mrlje i glave optičkog živca. Koristi se za postavljanje dijagnoze, praćenje progresije bolesti, kao i efekta terapije kod različitih oboljenja očnog dna. Najčešće se upotrebljava kod senilne degeneracije žute mrlje, dijabetesne retinopatije, okluzivnih bolesti retine, kao i kod glaukoma.

Upotreba anti VEGF terapije je dovela do revolucije u lečenju brojnih oboljenja žute mrlje i mrežnjače oka. Najčešće se primenjuju u terapiji senilne degeneracije žute mrlje, dijebetične retinopatije kao i kod okluzije retinalnih vena. Njihov mehanizam delovanja jeste da onemoguće stvaranje ili da dovedu do povlačenja patoloških krvnih sudova očnog dna, kao i da stabilizuju krvno retinalnu barijeru smanjujući time otok u žutoj mrlji. Lekovi se aplikuju u staklasto telo preko beonjače oka na svakih 4-6 nedelja. Broj potrebnih injekcija je individualan i različit za svakog pacijenta. Primena lekova ima za cilj da spreči dalju progresiju oboljenja i dalji gubitak vida.